LAATSTE NIEUWS

Atelierroute Slikwerk in de winter - 29 & 30 december

Het wad, de wolkenluchten, een brede horizon, het lijnenspel van akkervelden. Met daarbij de rust, de leegte van het landschap, al doende een ruimte scheppend ..........
LEES VERDER>>

Verslag Determinatiedag 10-12-'11

Beoordeling Bildtse Bodemvondsten zeer interessant !

Zaterdag 10 december 2011 ging in het Archeologisch Steunpunt van de Aerden Plaats het project Bildtse Bewoningsgeschiedenis van start met een openbare determinatiedag. Zo'n 50 mensen kwamen langs met Bildtse bodemvondsten die beoordeeld werden door drie deskundigen op het gebied van metaal, botten en aardewerk.

Er zat veel interessant materiaal tussen. Jan Zijlstra beoordeelde diverse muntjes, knopen en attributen van metaal, meestal gevonden met detectors.

Evert Kramer kreeg allerlei scherven en voorwerpen van glas en aardewerk onder handen, soms met afbeeldingen en spreuken erop, vaak gevonden tijdens werkzaamheden in de tuin, op het land of na het hekkelen van een sloot.

Johan van Gent determineerde een aantal botten en kiezen die allemaal van dieren bleken te zijn. Eén bot was duidelijk zichtbaar ooit gebruikt als schaats, een zogenaamde glis.

Het meest waardevol was een gouden ring uit het jaar 1000, opgegraven bij Minnertsga. Dus niet gevonden op het nieuwe land van het Bildt dat pas sinds 1500 bewoond wordt, maar afkomstig van het oude land tegenwoordig wel behorend bij gemeente het Bildt.

Van alle getoonde voorwerpen zijn naam en adres van de vinders genoteerd. Volgende maand gaat de Aerden Plaats samen met het Fries Museum inventariseren welke vondsten het duidelijkst verwijzen naar de Bildtse Bewoningsgeschiedenis. Deze zullen in februari in het Archeologisch Steunpunt geexposeerd worden.

Vanwege het succesvolle verloop van deze dag zal dit zich jaarlijks gaan herhalen. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.