LAATSTE NIEUWS

Zaterdag 20 juli - Boogschieten voor Kids van 9 t/m 14 jaar

Het archeologisch steunpunt van Aerden Plaats organiseert op zaterdag 20 juli een middag boogschieten voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar. De middag..........
LEES VERDER>>

Officiele opening nieuwe expo WOII op 't Bildt

Op maandag 6 november a.s. om 16.00 uur opent burgemeester Marga Waanders van gemeente Waadhoeke in Oudebildtzijl de nieuwe expositie ‘Op ’t Bildt tijdens de Tweede Wereldoorlog’.

Deze nieuwe, kleinschalige, expositie van cultureel bezoekerscentrum Aerden Plaats gaat vooral over de ‘kleine’ geschiedenis: hoe inwoners van het Bildt het gewone leven zo goed mogelijk voortzetten in dit ongewone tijdperk. Dit is geïllustreerd aan de hand van gebruiksvoorwerpen, fotomateriaal en dagboekfragmenten (van St.-Annebuurster Arjen Dekker Sebastiana) uit die tijd. Voortzetting van het 'gewone leven' was overigens betrekkelijk: de gevolgen van de Duitse bezetting waren duidelijk zichtbaar.

De expositie is samengesteld en vormgegeven door schrijver, dichter en schilder Janny Vellinga, die ook tekende voor andere permanente exposities in Aerden Plaats. Voor het samenstellen van ‘Op ’t Bildt tijdens de Tweede Wereldoorlog’ maakte zij gebruik van het door Leendert Ferwerda geschreven boekwerk ‘Een Uytland gheheten Bil’ en van materiaal beschikbaar gesteld door o.a. Stichting Bildts Aigene.

Klaas Dankert, oud-burgemeester van het Bildt, zal bij de officiële opening enkele personen interviewen die aan totstandkoming van de expositie hebben bijgedragen.

Belangstellenden zijn welkom om de opening op 6 november bij te wonen. Aerden Plaats is die dag open vanaf 15.30 uur. De expositie is daarna te bezoeken tijdens de openingsuren van Aerden Plaats