LAATSTE NIEUWS

1e zondag v.d. maand - Ouwesylster Markt

Midden in het dorpje Oude Bildtzijl langs de Keuningsstreek aan het water, op de eerste zondag van de maanden mei t/m oktober, van 13 tot 17 uur, ee..........
LEES VERDER>>

14 april 2012 was een pracht van een metaaldetectiedag

Ons Archeologisch Steunpunt organiseerde 14 april 2012 een metaaldetectiedag op het Bildt. Dertig mensen hadden zich opgegeven, jong en oud, ervaren en beginnend.

Sommigen kwamen met eigen detectors en anderen maakten gebruik van de voor deze gelegenheid gehuurde metaaldetectors.

Om 13 uur verzamelde iedereen zich bij de oude boerderij aan de Langhuisterweg. Biologisch boer Joute Miedema had toestemming gegeven om hier in de Bildtse klaai te komen sneupen.

Detectie-deskundige Jip Noest gaf van tevoren instructies, afgestudeerd archeoloog Johan van Gent vertelde over het stuk land en de historie van de boerderij.

Daarna verspreidde men zich, op zoek naar verborgen schatten!

Zonnetje scheen tussen weelderige wolkenformaties, veldleeuwerik zong het hoogste lied, het was een hele bijzondere middag en de charme van metaaldetectie was duidelijk voelbaar.

Over de akker ging het van bliep-bliep-bliep. Er is vanalles gevonden.

De twee mooiste dingen waren een sierlijk gevormde broekgesp en een versierd dopje van een tinnen kan. Daarnaast opvallend veel hele dikke handgeslagen spijkers en krammen, waarschijnlijk afkomstig van de voorganger van de huidige stelpboerderij. Tevens diverse munten, o.a. een zilveren rijksdaalder en meerdere lakenloodjes.

Ook leuk om te vinden is een oude tube tandpasta en de veelvormige bliklipjes. Bovendien kwamen er soms moeilijk te definieren delen van machines uit de grond.

Het speculeren over de gevonden objecten was een vrolijke bezigheid op zich.

Om vijf uur werd het 'Sneupe in 'e Bildtse klaai' afgesloten.

Alle deelnemers gingen met grote tevredenheid naar huis en het Archeologisch Steunpunt kan terugzien op een succesvol verlopen metaaldetectiedag.