LAATSTE NIEUWS

SlikTones presenteert 20 april: Matt Perriment (UK)

Singer-songwriter Matt Perriment staat er om bekend dat hij zijn publiek betovert met zijn muziek. De Engelsman maakt indiefolk, wat het beste omschrev..........
LEES VERDER>>

Expositie Sytse Keizer - Billând - 1 t/m 30 juni

‘Ontstaansgeschiedenis van ’t Bildt in het getijdenbekken van de Boorne’

Op zaterdag 19 november 2022 is het nieuwste boek over de ontstaansgeschiedenis van de regio ’t Bildt verschenen. Aan de hand van kaartreconstructies, metingen en ander onderzoek ontwikkelde streekhistoricus Sytse Keizer een nieuwe kijk op de geschiedenis van ’t Bildt. ’t Bildt was de naam van de gemeente vanaf 1505. Het landschap wat zich gedurende 3000 jaar vóór 1505 ontwikkelde, noemt Keizer ‘Billând.’ Enkele van de vele onderwerpen die hij behandelt zijn het ontstaan van de Middelsee, de aanwezigheid van Boeren, Romeinen, Noormannen en Franken en het zware bestaan van horigen en edelen in de Middeleeuwen.

De auteur gaat in op de aanleg van zomerdijken en het afdammen van de Burdine en schenkt de belangrijkste waterkeringen extra aandacht. Keizer geeft een overzicht van de waterwegen en dijkdoorbraken van Billând en komt tot een goed onderbouwde reconstructie van de dorpen Oudebildtzijl en Berlikum. Het boek biedt veel informatie over de maatschappelijke context en waterstaatkundige aanpassingen tijdens het opbillen van het land. De lezer ontdekt hoe de woon- en werklagen van Billând de schommelingen van de trans -en regressielijn van de zee volgden.

De expositie geeft een beeld van de ontdekkingstocht van Sytse Keizer door ‘zijn’ Billând met Highlights per hoofdstuk van zijn boek. Het boek ligt ter inzage om nog ‘dieper in het Billând te graven.’ Verder zijn er vondsten uit het Billând te bewonderen en kunt u zich nog inschrijven voor de tweede druk van het boek Billând.

afbeelding: Ulco Glimmerveen

sytsekeizer.nl