LAATSTE NIEUWS

Zaterdag 20 juli - Boogschieten voor Kids van 9 t/m 14 jaar

Het archeologisch steunpunt van Aerden Plaats organiseert op zaterdag 20 juli een middag boogschieten voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar. De middag..........
LEES VERDER>>

11 mei Officiele Opening vernieuwde Archeologische Steunpunten TerpEnLand

Langs de Friese Waddenkust werken vier kleinschalige musea, de archeologische steunpunten, samen onder de naam TerpEnLand. Nadat in 2021 het geheel vernieuwde steunpunt in Hegebeintum haar deuren opende, zijn ook de steunpunten in Wijnaldum, Firdgum en Oudebildtzijl op de schop gegaan.

De ambitie van TerpEnLand is het tonen van de unieke geschiedenis van de Friese Waddenkust. Dat is gelukt: de vier archeologische steunpunten vertellen met hun exposities sámen het verhaal over ‘leven met het water’. Verhalen over een superkoning en huizen gebouwd van kwelderzoden. Verhalen over dijkenbouwers en eeuwenoude skeletten. Elk archeologisch steunpunt heeft een eigen lokaal thema, maar wie alle exposities bezoekt ziet dat de verschillende verhalen samensmelten tot één geheel.

De vernieuwde exposities brengen unieke, niet eerder getoonde, aspecten van de geschiedenis bij elkaar. Zo zijn in Wijnaldum na de opgravingen in 1991-1993 decennialang materiaalstudies gedaan. De expositie aldaar brengt voor het eerst de studies en materialen, zoals botten, aardewerk en metaalvondsten, bij elkaar. Uniek is ook dat de gouden mantelspeld (fibula) van Wijnaldum, één van de archeologische topstukken van Fryslân, in al zijn materiaalrijkdom is ontleed in een vele malen uitvergrote versie. De expositie in Firdgum is grotendeels gericht op het in 2015 gebouwde Zodenhuis. Met behulp van echte vondsten en materialen wordt het hoe en waarom achter de bouw van het zodenhuis uit de doeken gedaan. In Oudebildtzijl wordt de dijkenbouw getoond aan de hand van de geschiedenis van ’t Bildt; één van de grootste inpolderingen van Nederland. De expositie in Hegebeintum, de hoogste terp van Nederland, besteedt aandacht aan de vroegmiddeleeuwse grafvelden die daar gevonden zijn: wat vertellen de vele voorwerpen die aan de doden werden meegegeven over de terpbewoners?

De vernieuwing van de archeologische steunpunten werd mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke, provincie Fryslân, het Waddenfonds, het Cultuurfonds en Stichting Bildtse Belangen. Vrijwilligers hebben bijna 600 uur ingezet bij renovatiewerkzaamheden.

Op zaterdag 11 mei 2024 vindt op de terp bij Wijnaldum de officiële opening plaats van geheel vernieuwde Archeologische Steunpunten (kleinschalige musea) langs de Friese Waddenkust. Ze zijn te vinden in Wijnaldum, Firdgum, Oudebildtzijl en Hegebeintum en werken samen onder de naam TerpEnLand.

De bezoekadressen en openingstijden van de archeologische steunpunten zijn te vinden op hun websites: www.terphegebeintum.nl www.aerdenplaats.nl www.yebhettingamuseum.nl www.winaam.nl