LAATSTE NIEUWS

Zaterdag 20 juli - Boogschieten voor Kids van 9 t/m 14 jaar

Het archeologisch steunpunt van Aerden Plaats organiseert op zaterdag 20 juli een middag boogschieten voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar. De middag..........
LEES VERDER>>

Archeologisch Steunpunt

Verspreid over heel Friesland liggen diverse Archeologische Steunpunten.

Het steunpunt in de Aerden Plaats vertelt over de ontstaansgeschiedenis van 't Bildt. Een bijzonder stukje land ontstaan uit de voormalige Middelsee, met een eigen landschap, taal en cultuur.

Archeologisch Steunpunt Oudebildtzijl werkt samen met Hegebeintum, Firdgum en Wijnaldum onder de naam TerpEnLand. Samen brengen zij de gehele geschiedenis van de Friese Waddenkust in beeld.

Zie alle info via www.terpenland.frl

Lees het verslag van een metaaldetectiedag in 2012 >>

Met enige regelmaat organiseert de Aerden Plaats een determinatiedag, iedereen kan dan vondsten laten zien aan deskundigen die kunnen vertellen over herkomst en waarde.

Eerstvolgende determinatiedag is 22 juni 2024 >>