LAATSTE NIEUWS

25 mei t/m 30 Juni - Expositie Monique Wijffels

Deze expositie van Monique Wijffels, Ouwe-Sylster en oud-Rypster, heeft een religieus en persoonlijk kunstzinnig karakter. Het zijn de verbindende elem..........
LEES VERDER>>

Lezing Dr. Meindert Schroor - Bedijkingsgeschiedenis van Waadhoeke

Op zaterdag 11 mei worden de vernieuwde Archeologische Steunpunten van TerpEnLand officieel geopend. Vanaf dat moment is iedereen welkom om deze mooie tentoonstellingen in Wijnaldum, Firdgum en Oudebildtzijl te komen bekijken. Ook Terp Hegebeintum maakt met het geheel nieuwe informatiecentrum onderdeel uit van dit samenwerkingsverband rond de ontstaansgeschiedenis van de Friese Waddenkust.

Om deze feestelijke gelegenheid luister bij te zetten zal Dr. Meindert Schroor in de Aerden Plaats te Oudebildtzijl een lezing geven met de nadruk op 't Bildt. "Waadhoeke is een dijkenland bij uitstek. Het dankt zijn ontstaan aan de zee, maar leeft toch al eeuwen met de rug naar het Wad. Vanuit dat perspectief wordt het verhaal van de dijken in het gebied belicht tegen de achtergrond van de sociaaleconomische ontwikkeling."

De voordracht begint om 15 uur en is gratis bij te wonen.