LAATSTE NIEUWS

25 mei t/m 30 Juni - Expositie Monique Wijffels

Deze expositie van Monique Wijffels, Ouwe-Sylster en oud-Rypster, heeft een religieus en persoonlijk kunstzinnig karakter. Het zijn de verbindende elem..........
LEES VERDER>>

Archeologisch Steunpunt

Verspreid over heel Friesland liggen diverse Archeologische Steunpunten.

Het steunpunt in de Aerden Plaats vertelt over de ontstaansgeschiedenis van 't Bildt. Een bijzonder stukje land ontstaan uit de voormalige Middelsee, met een eigen landschap, taal en cultuur.

Archeologisch Steunpunt Oudebildtzijl werkt samen met Hegebeintum, Firdgum en Wijnaldum onder de naam TerpEnLand. Samen brengen zij de gehele geschiedenis van de Friese Waddenkust in beeld.

Zie alle info via www.terpenland.frl

Lees het verslag van een metaaldetectiedag in 2012 >>

Met enige regelmaat organiseert de Aerden Plaats een determinatiedag, iedereen kan dan vondsten laten zien aan deskundigen die kunnen vertellen over herkomst en waarde.

Eerstvolgende determinatiedag is 22 juni 2024 >>