LAATSTE NIEUWS

Zaterdag 20 juli - Boogschieten voor Kids van 9 t/m 14 jaar

Het archeologisch steunpunt van Aerden Plaats organiseert op zaterdag 20 juli een middag boogschieten voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar. De middag..........
LEES VERDER>>

Hoe het Bildt is ontstaan

Ontstaansgeskidenis fan ’t Bildt

Der’t de inweuners fan ‘t Bildt nou weune, waar froeger see. Deur de eeuwen hine ontstonnen deur slibôfsettings kwelders, die’t alleen nag bij hoog water onderliepen. In 1505 begon men met de bediking fan ’t waardefolle opbilde lând (’t Bildt betekent: ’t opbilde = t anslibde) in ’t leste overbleven part fan de ouwe Frise Middelsee.

De eerste Bildtdyk (de Oude-Bildtdijk) waar in 1505 ’n fait. ‘t Fruchtber lând worde meteen in gebrúk nommen deur Friezen en Hollânders. Deur deuze minging fan de baide taalgroepen ontston d’r ’n nije taal: ’t Bildts. ’n Taal die’t ’n heel aigen klank het, maar sonder moeite deur soawel Frys- als Nederlândstaligen ferstaan en lezen worre kin.

’t Bildt worde deur anslibbing hyltyd groater. In 1600 laidde dat tot ’n tweede bediking, de Nije-Bildtdyk, die foor ’n groat part syn funksy as seedyk ferloren het. De imponerende Bildtdiken (de langste beboude straten fan Europa) geve ’t Bildt 'n heel aigen, markant gesicht. Met name deur de besondere bebouwing: an de súdkant, over de faart, de statige boerderijenen op ’t noordlik talúd fan de slaperdyk de meestal klaine erbaaiersweunings.

De tunworige seediken worden fan Swartehaan, naar ’t Oasten, toe in respektyflik 1715 en 1754 anlaid en in 1970-1980 op deltahoogte brôcht.